Mitt på dagen träff


15 februari, 2023

Vart är vi på väg? Resandet förr, idag och i framtiden. Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket, gästprofessor Linköpings universitet och ordf. Samhällsbyggnad Ingengörsvetenskapsakademin

Visa hela kalendern