Mitt på dagen träff


13 oktober, 2022

RPGs (Riksförbundet PensionärsGemenskap) Distriktssamling i Norrmalmskyrkan, Stockholm –
Eva Cronsioe, präst, Suzanne Molin, sjukhuspastor,
Helena Bäckman, musiker och Olle Rosén, distriktsordförande m fl.

Visa hela kalendern