Gudstjänst - Getesmanekväll med nattvard


6 april, 2023

Skärtorsdagen: Det nya förbundet. - Getesmanekväll med nattvard. Betraktelse Inga-Lill Broman och Inga Johansson. Musik Markus Pilenvik

Visa hela kalendern