Gudstjänst


26 mars, 2023

Marie Bebådelsedag: Guds mäktiga verk
Predikan: Helena Eriksson
Gudstjänstledning: Inga Johansson

Konfirmanderna och Helena Bäckman medverkar
Sång: Ungdomskören
Organist: Jonas Eliasson

Visa hela kalendern