Gudstjänst


26 mars, 2023

Marie Bebådelsedag: Guds mäktiga verk
Konfirmanderna medverkar
Predikan: Helena Eriksson
Gudstjänstledning: Inga Johansson
Musik: Konfirmanderna
Organist: Jonas Eliasson

Visa hela kalendern