Abrahamsbergskyrkan har ett livaktigt barn- och ungdomsarbete med bl a en stor scoutkår, tonår, barnkörer och konfirmationsläger. Det finns också en gemenskap av föräldrar och barn med utgångspunkt i verksamheten. Arbetet bedrivs till största delen inom ramen för equmeniaföreningen AbraUng av ett 30-tal unga ledare och styrs av en styrelse med ledamöter i tjugoårsåldern. AbraUng har ungefär 140 medlemmar och ännu fler deltagare.


Pastor/diakon med inriktning mot barn, ungdom och unga familjer

Vi söker dig som känner att följande beskrivning av arbetsuppgifter och ansvar, huvudsakligen relaterat till Abrahamsbergskyrkans ungdomsverksamhet (AbraUng), känns intressant och utmanande och du

 • är förtrogen med och delar Abrahamsbergskyrkans församlings och Equmeniakyrkans värderingar
 • är utbildad i teologi för att ge ledarvård (undervisning och uppmuntran)
 • är fokuserad på tonåringar och unga vuxna
 • ger stöd till och ibland genomför andakter
 • är medveten om att arbetet innebär oregelbundna tider som dagtid, kvällar och helger
 • både förvaltar och utvecklar verksamheten
 • har huvudansvar för konfirmationsarbetet och deltar gärna i läger
 • är en umgängesmänniska och har lätt att knyta kontakter
 • har förståelse för att de ideella insatser som görs är oumbärliga
 • inser vikten av kommunikation i bl a sociala medier, och gör gärna uppdateringar på våra hemsidor
 • tänker och planerar långsiktigt

Därtill ser vi gärna att du deltar i församlingens övriga arbete med att

 • regelbundet medverka i gudstjänster med t ex barnens stund, gudstjänstledning och förkunnelse.
 • fånga upp unga vuxna/unga familjer, inspirera till att vi kan starta söndagsskola – i övrigt delta efter möjlighet så AbraUng och församlingen känns som en enhet

Se dig om på denna och AbraUngs hemsida för att få en bild av vår omfattande verksamhet. 

Vi söker dig som kan efterträda vår nuvarande pastor med barn- och ungdomsinrikting. Tjänsten är placerad i Abrahamsbergskyrkans församling, i Bromma, Stockholm. Vid behov kan vi hjälpa till med bostad. Tjänsten är heltid, men ned till 80 % kan diskuteras.

Lön enligt avtal. 

Vi arbetar i team och är idag 3 anställda. 

Om du är intresserad av denna tjänst vill vi gärna ha din ansökan/intresseanmälan senast 30 april.

Vår förhoppning är att tjänsten kan påbörjas vid höstens början.  Vi kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister eftersom det ingår arbete bland barn. 

 

Om du har frågor kan du kontakta:

församlingens ordförande Helena Höij, helena.hoij@gmail.com, 0704 94 01 94, eller

församlingsföreståndare Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se, 0704 53 79 47

Välkommen med din ansökan som innefattar CV och personligt brev till Helena Höij via e-post


Vår vision:

Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas

Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld

Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya såväl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva omsorg

Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får undervisning