Abrahamsbergskyrkan, Bromma, Stockholm söker

Pastor/Diakon med inriktning mot barn, ungdom och unga vuxna

50 -100 %

 

Abrahamsbergskyrkans församling har ca 320 medlemmar och är en del av Equmeniakyrkan. Här finner du verksamhet för alla åldrar och vi välkomnar alla som vill deltaga i våra många olika aktiviteter, inte minst till gudstjänstlivet.

Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs i en särskild förening, AbraUng, som har ett 30-tal ledare som arbetar på frivillig basis. Vi har också ett återkommande konfirmationsläger.


Vår vision:
Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas
Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld
Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya såväl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva omsorg
Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får undervisning


Vi söker dig som vill ha en tjänst med inriktning mot barn, ungdom och unga familjer. Du vill gärna arbeta tillsammans med oss för att utveckla och presentera en teologi som skapar mening och sammanhang, och är relevant i vår samtid med dagens utmaningar.

Abrahamsbergskyrkans ungdomsverksamhet (AbraUng) kommer att vara ditt huvudsakliga arbets- och ansvarsområde.

Vi tror att du som söker tjänsten

 • vill bidra till att bygga församling
 • vill utveckla församlingens barn- och ungdomsarbete
 • har en teologisk utbildning och vill tillämpa den på vår samtid
 • ger ledarvård (undervisning och uppmuntran)
 • är fokuserad på, och delar gärna gemenskap med tonåringar och unga vuxna
 • vill vara ansvarig för församlingens konfirmationsundervisning
 • tycker om att umgås med människor och har lätt att knyta kontakter
 • är förtrogen med och delar Abrahamsbergskyrkans församlings och Equmeniakyrkans värderingar
 • har en HBTQ-vänlig inställning
 • har exempelvis en pastors-, diakon- eller församlingspedagogutbildning

Vi vill gärna att du deltar i församlingens övriga arbete med att

 • regelbundet medverka i gudstjänster med till exempel barnens stund, gudstjänstledning och förkunnelse.
 • fånga upp unga vuxna/unga familjer, inspirera till att vi kan starta söndagsskola
 • vidareutveckla skolkyrkan i Bromma
 • verka för att AbraUng och församlingen känns som en enhet

Vi hoppas att du söker dig till oss, så att vi kan samtala och diskutera vidare om på vilket sätt detta skulle kunna vara intressant för dig, med dina styrkor och förutsättningar – och du för oss!

Läs gärna mer på Abrahamsbergskyrkans hemsida (https://abrahamsbergskyrkan.se) och AbraUngs (Equmenia Abrahamsberg) hemsida (https://abrahamsbergskyrkan.se/abraung/) för att få en bild av vår omfattande verksamhet.

Tjänsten är placerad i Abrahamsbergskyrkan i Bromma, Stockholm. Vid behov kan vi hjälpa till med bostad. Tjänsten omfattar minst 50 procent, men tjänstegraden bestäms i samråd mellan dig och oss. Du kommer att ingå i ett kollegium (team).

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 april. Ange gärna vilken anställningsgrad (%) som skulle passa dig. Vi kommer att behandla ansökningar fortlöpande, så du får gärna skicka en intresseanmälan även om du inte har en fullständig ansökan klar. Vår förhoppning är att du kan tillträda senast till höstterminens arbete

Eftersom tjänsten innebär arbete bland barn kommer vi att begära utdrag ur polisens belastningsregister.

Har du frågor?

Kontakta gärna församlingsföreståndare Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se 0704-53 79 47, eller Kristian Martinson, kristian.martinson@gmail.com, 073-030 32 22

Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev till Kristian Martinson via e-post kristian.martinson@gmail.com

Välkommen att arbeta tillsammans med oss i Abrahamsbergskyrkan!