Nu på söndag, den 21 oktober, predikar kyrkoledare Lasse Svensson i Abra.

Temat för gudstjänsten är Samhällsansvar

Vi samlas kl 11.00. Maria Öst leder gudstjänsten. Sång: Ida Hennerdal, Markus Pilenvik. Vid kyrkkaffet samtal och frågestund med Lasse Svensson.

Lasse Svensson är kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Han har sin bakgrund inom Metodistkyrkan i Sverige där han prästvigdes 1997.

Innan han tillträdde tjänsten som kyrkoledare var han processledare för den process som ledde fram till bildandet av Equmeniakyrkan.