Lars Borg

Vaktbyte på kassörsposten

Efter decennier med samma uppdrag i styrelsen lämnar nu Lars Borg över uppdraget till nya krafter.

Lars Borg ställer sig sällan främst på barrikaderna.

– Lennart Lagerqvist, pensionerad pastor med erfarenhet från många församlingar, brukade tacka mig för att jag skötte kassörsuppgiften, för han själv kunde göra det mesta i en församling, men kassör, det kunde han inte vara, säger Lars Borg.

Själv var han tacksam för att han hittat sin roll: hans intresse för övriga uppgifter, förutom musiken, var begränsat.

Nu lämnar han både ekonomiuppdraget och styrelsen efter mer än 30 år med samma uppgift.

Med så många år med samma uppdrag är det inte konstigt att han blivit en centralfigur i församlingens arbete, och han har kunnat överblicka en stor utveckling både i styrelsen och i ekonomin.

– När jag började som kassör på 70-talet bokförde vi allt för hand, men under min frånvaro under större delen av 80-talet ordnade kassörerna ett datorprogram, vilket självfallet underlättade arbetet.

Men skillnaderna är inte bara tekniska och organisatoriska. På 70-talet var det långt ifrån uppenbart att intäkterna skulle täcka kostnaderna.

– Litet skämtsamt fick jag höra att min företrädare som kassör hade täckt eventuella underskott ur egen ficka. Under min tid har det dock inte gått till på det sättet. Däremot behövde församlingen faktiskt låna pengar under en period för att klara utbetalningar, säger Lars Borg.

Under 1980-talet fick församlingens kassörer möjlighet att förvalta pengar från en fastighetsförsäljning, vilket gjordes med god kompetens. Men åren kring millennieskiftet blev av flera skäl besvärliga och församlingens tillgångar minskade allvarligt. 2014 gav försäljningen av delar av kyrkans tomt sedan ett välbehövligt tillskott till balansräkningen.

– På senare tid har ju även Reprisen varit ett fantastiskt tillskott, inte minst till ekonomin, säger Lars Borg.

Det finns flera saker han kommer att sakna efter sina mer än 30 år i styrelsen.

– Gemenskapen med övriga i styrelsen kommer jag att sakna, liksom inblicken i alla delar av församlingens verksamhet. Och ibland även att kunna bokföra lite en kväll, när man inte har något annat att göra. Då är den kvällen räddad, säger han litet självironiskt, väl medveten om att bokföringsverksamheten tagit myckettid.

I kyrkan har Lars Borg även setts bakom orgeln och pianot ibland. Men när han nu lämnar över ekonomiansvaret, tror han inte att det blir musiken som ska fylla ut kalendern.

– Jag är nog lite ringrostig och valhänt i det avseendet. Men det ska bli roligt att stötta min efterträdare med ekonomiansvaret så mycket som det behövs. Och uppgiften att vara en trogen gudstjänstbesökare och deltagare i Abra Seniors verksamhet finns alltid.