Fredsarbete i den nya tiden

Välkommen till kyrkornas Globala vecka 22-26 november i
Abrahamsbergskyrkan och St. Ansgars kyrka. Vi anknyter till FNs Globala mål
för hållbar utveckling och sätter fredsarbetet i fokus genom mål 16; Fredliga
och inkluderande samhällen.

Onsdagen den 22 november i Abrahamsbergskyrkan
Att leva och bo i Jerusalem – fyra år i en föränderlig tid
Abra seniors träff kl.13.00, Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45. Ingela Svedin är medlem i
Abrahamsbergskyrkans internationella råd och grundare av #Schools4Future. Hon bodde under fyra
år med sin familj i Jerusalem då maken jobbade på svenska konsulatet. Hon delar intryck, berättar
om människor hon mött och om ljusglimtar i en föränderlig tid samt hur det är att leva och bo på en
mytomspunnen plats. Kaffeservering.

Onsdagen den 22 november i St. Ansgars kyrka
Mässa i St. Ansgars kyrka kl. 18.00

Direkt efter mässan blir det fika och sedan….
Att stå ut med de andra, föredrag kl. 19.00
Sofia Camnerin som är teol. doktor, pastor och generalsekreterare för Sveriges Kristna råd. Hon
föreläser utifrån sin bok ”Att stå ut med de andra”. Går det att hålla samman gemenskaper och
relationer trots stora skillnader och hur kan vi nå ett inkluderande samhälle?

Torsdagen den 23 november i Abrahamsbergskyrkan:
Hur bygger vi fred i en militariserad tid?

Kerstin Bergeå ordförande för Svenska Freds, föreläser och bjuder in till samtal om engagemang för
hållbar fred, att ta debatten och att vara en fredsrörelse i polariseringens och krigets skugga.

Kerstin Bergeå har i mer än tjugo år arbetat med olika fredsmetoder. Hon har utbildat över
hundra ickevåldsutbildare, varit fredsobservatör och nu senast arbetat med och debatterat kring
Sveriges NATO-ansökan.
Förfriskningar serveras.

Söndagen 26 november i Abrahamsbergskyrkan
Kl. 16.00 bjuds det på en festlig buffé och kl 17.00, efter den gemensamma måltiden, avslutar vi
veckan med ett föredrag av professor Robert Egnell.

Mänsklig säkerhet – för en inkluderande och hållbar fred
Vad är och varför behövs ett mänskligt säkerhetsperspektiv?

Robert Egnell är rektor vid Försvarshögskolan och professor i ledarskap och ledning. Egnell har
disputerat  i War Studies vid Kings College i London och har bland annat grundat tidskriften Mänsklig
Säkerhet. Nyligen utsågs Egnell till ledamot i regeringens forskningsberedning.
Varmt välkomna!