Föreläsning med Hanna Stenström, anordnad av Studierådet i samarbete med St Lukas, torsdagen den 22 september kl. 19:00.

”Hanna Stenström talar utifrån egen och andras forskning om bibeltexter där kvinnor skildras som utsatta för våld. Utgångspunkten är att, Bibelns texter både avspeglar samhällen där kvinnor levt i underordning, en underordning som också upprätthålls med våld och genom historien bidragit till att göra kvinnounderordning legitim och våldet möjligt. Men Stenström talar också om hur bibeltolkningar kan bidra till att kvinnor får kraft att kämpa mot underordningen och få ett språk för kvinnors värde och värdighet.

Hanna Stenströmär högskolelektor och docent i bibelvetenskap vid Enskilda Högskolan Stockholm och har i sin forskning arbetat med genusperspektiv, med feministisk teologi och med hur forskare och alla andra bibeltolkare kan hantera svåra bibeltexter.”

Ingen föranmälan, frukt och dryck kommer att serveras under kvällen.

Varmt välkomna till en intressant afton hälsar Studierådet och St Lukas.