Kristen tro och bildning blir temat för tre torsdagssamlingar i Abra i höst. Vi kommer att reflektera över mötet mellan kristen tro och bildning, både folkbildning och akademisk bildning.

7 oktober
Första träffen blir då teologen Åke Jonsson talar om sin senaste bok, Mer lik Gud. Teologi i antropocen.

14 oktober
Veckan därpå inleder medicinaren Pekka Mellergård utifrån sin senaste bok Jag tror för att förstå. En essä om att finna och bli funnen.

21 oktober
Serien avslutas med den kväll om folkbildning och demokrati med journalistveteranen Christina Jutterström som tidigare fått skjutas upp på grund av pandemirestriktionerna