Lördag 23 april är det Arbets- och gemenskapsdag på Koviken.

9.00 – ca 15.00. Samåkning från kyrkan 8.30. Ta med egen matsäck för dagen.