Swish: 123 030 03 84

Församligens bankgiro
5360­2330

Plusgiro­konton
Församlingen: 19 20 42­0
AbraUng: 35 25 64­9
Missionskonto: 50 69 60­4