Styrelse

E-postadress till styrelsen: styrelsen[a]abrahamsbergskyrkan.se

Mer information om styrelsen och dess ledamöter finns här.

 

Församlingens anställda

(Tjänsten som församlingsföreståndare är för närvarande vakant)

 

Inga Johansson, vik. pastor och tf församlingsföreståndare

Inga nås på inga.johansson@abrahamsbergskyrkan.se och tfn 076 505 31 81


 

 

 

Helena Bäckman

 

Helena Bäckman är musikledare (50%). Hon nås på helena.backman(a)abrahamsbergskyrkan.se

 

 

 

 

 


Helena Eriksson
Helena Eriksson

Helena Eriksson är diakon

Helena nås på helena.eriksson(a)abrahamsbergskyrkan.se eller på telefon 0739-500303

 

 

 

 


Styrelse

E-postadress till styrelsen: styrelsen[a]abrahamsbergskyrkan.se

Mer information om styrelsen och dess ledamöter finns här.

 

Plusgiro

Församlingen: 19 20 42-0
Abrahamsbergskyrkans ungdom: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4, ange församling nr 2502
Koviken: 69 59 27-4
Vindens vänner: 81 33 85-2

Bankgiro
Församlingen: 5360-2330
Abrahamsbergskyrkans Seniorer: 5466-1335

Swish
123 03 00 384

Kontonummer
Församlingen (SHB): 6170-79 226 841

Adress
Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45
168 30  Bromma

08- 802070
abra@abrahamsbergskyrkan.se

Kyrkans organisationsnummer
802004-1797

Hemsida: kommunikation@abrahamsbergskyrkan.se