Styrelse

E-postadress till styrelsen: styrelsen[a]abrahamsbergskyrkan.se

Mer information om styrelsen och dess ledamöter finns här.

 

Församlingens anställda

Ove Sommar

Pastor och  församlingsföreståndare

Ove nås på ove.sommar@abrahamsbergskyrkan.se  eller på telefon 070-258 70 50

Helena Bäckman

Musikledare (50%).

Helena nås på helena.backman@abrahamsbergskyrkan.se

 

Helena Eriksson

Helena Eriksson 

Diakon

Helena nås på  helena.eriksson@abrahamsbergskyrkan.se  eller på telefon 073-950 03 03

 


 

Plusgiro

Församlingen: 19 20 42-0
Abrahamsbergskyrkans ungdom: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4, ange församling nr 2502
Koviken: 69 59 27-4
Vindens vänner: 81 33 85-2

Bankgiro
Församlingen: 5360-2330
Abrahamsbergskyrkans Seniorer: 5466-1335

Swish
123 03 00 384

Kontonummer
Församlingen (SHB): 6170-79 226 841

Adress
Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45
168 30  Bromma

08- 802070
abra@abrahamsbergskyrkan.se

Kyrkans organisationsnummer
802004-1797

Hemsida: kommunikation@abrahamsbergskyrkan.se