Lucia har släckt ljusen
Solen vilat klart
Den vänder åter uppåt
och livet tar ny fart

Ett nytt år! Vi skålar,
vi önskar, hoppas, ber
stjärnan över Betlehem
på oss alla tittar ner

Ge oss mod att följa
de vise männens kall
och leta efter Jesus
i obetydligt stall

När vi så det finner
I hjärtat hoppet tänds
att sorg ska bli till glädje
och hat till kärlek vänds