Vi söker dig som vill arbeta i vår församling med den utmaning det är att utveckla och presentera en teologi som är relevant och som skapar mening och sammanhang i vår tid med dagens utmaningar.

Församlingen har bl.a. ett populärt konfirmationsarbete med sommarläger på vår fritidsgård Koviken på Lovön, Ekerö kommun. Det har en lång tradition och hög prioritet och är i behov av utvecklingsarbete. Vi väntar på dig för att kunna sätta igång med det! Vi har också ett stort arbete med barn och unga inom barnkör, scouting och tonår. Vi behöver dig som vill vara ett stöd för ledarna och för styrelsen för AbraUng. Vi ser dig också som en självklar del i våra gudstjänster.

Du kommer att arbeta i ett kollegium med församlingsföreståndaren och musikledaren. Beroende på din tjänstgöringsgrad kommer arbetsuppgifterna, som spänner över hela verksamheten, att fördelas med hänsyn till kollegiets och alla frivilligarbetares förutsättningar.

Vi tror att du som söker tjänsten
– vill bidra till att bygga och utveckla församlingen och dess barn- och ungdomsarbete
– har en teologisk eller församlingspedagogisk utbildning och vill tillämpa den på vår samtid
– ger ledarvård (undervisning och uppmuntran)
– vill vara ansvarig för och vidareutveckla församlingens konfirmationsundervisning
– tycker om att umgås med människor och har lätt att knyta kontakter
– är förtrogen med och delar Abrahamsbergskyrkans församlings och Equmeniakyrkans värderingar
– har en HBTQ-vänlig inställning
– regelbundet vill medverka i gudstjänster
– fångar upp unga vuxna/unga familjer och inspirerar till att vi kan återstarta söndagsskola
– vill vidareutveckla skolkyrkan i samarbete med Bromma Ekumeniska Råd

Abrahamsbergskyrkan är en aktiv, öppen och engagerad församling med många frivilliga som bär stora delar av vår verksamhet. Vi fungerar som en stadsdelskyrka för många i Abrahamsberg och har samarbete med t.ex. skolan och äldreboenden.

Vi hoppas att du söker dig till oss, så att vi kan samtala och diskutera vidare om på vilket sätt detta skulle kunna vara intressant för dig, med dina förutsättningar – och du för oss!

Läs gärna mer på hemsidan om vår verksamhet eller på AbraUngs egen hemsida: https://abrahamsbergskyrkan.se/abraung/  för att få en bild av vår omfattande verksamhet.

Tjänsten är placerad i Abrahamsbergskyrkan i Bromma, Stockholm. Vid behov kan vi hjälpa till med bostad.

Tjänsten omfattar 50-100 procent, men tjänstegraden bestäms i samråd mellan dig och oss.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Ange gärna vilken anställningsgrad (%) som skulle passa dig. Vi kommer att behandla ansökningar fortlöpande, så du får gärna skicka en intresseanmälan även om du inte har en fullständig ansökan klar. Vår förhoppning är att du kan tillträda i god tid innan höstterminen 2021, helst redan under våren. Eftersom tjänsten även innebär arbete bland barn kommer vi att begära utdrag ur polisens belastningsregister.

Har du frågor?

Kontakta gärna:

Församlingens ordförande Helen Åkerman: ordforande@abrahamsbergskyrkan.se 073 657 72 95
Församlingens föreståndare Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se 070 453 79 47
Personalutskottet: Kristian Martinson, kristian.martinson@gmail.com, 073 030 32 22

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Kristian Martinson via e-post: kristian.martinson@gmail.com
Välkommen att arbeta tillsammans med oss i Abrahamsbergskyrkan!


Abrahamsbergskyrkans församling har ca 320 medlemmar och är en del av Equmeniakyrkan. Här finner du verksamhet för alla åldrar och vi välkomnar alla som vill delta i våra många olika aktiviteter, inte minst till gudstjänstlivet.