Internationellt

Internationella Rådet.

Solidaritet med människor över alla nationsgränser är en del av Abrahamsbergskyrkans identitet. Omsorgen om andra och tron på alla människors skapelsegivna lika värde är också en avgörande del av den kristna tron. Abrahamsbergskyrkans internationella engagemang ska synas i all verksamhet.

Internationella rådets uppgift är att ständigt påminna de människor som går in och ut i Abrahamsbergskyrkan att detta är en församling som vill ta ansvar för andra och att skapa vägar för engagemang. Vi vill att den erfarenhet av internationellt arbete som finns hos många medlemmar i församlingen ska komma fler till del. Internationellt engagemang handlar dels om att dela med sig av tid och pengar men också om att ändra livsstil och prioriteringar i vardagslivet. Församlingen ska vara en plats som hjälper människor att göra goda val för ett värdigt liv. Ett internationellt engagemang är också en väg för människor i kyrkans omgivning att hitta in i församlingens liv.

Equmeniakyrkans internationella arbete och Diakonia är de viktigaste kanalerna för församlingen. Vi vill stödja både missionsarbete och långsiktigt utvecklingsarbete.

Internationella rådets ansvarsområden:

  • Medverkar i några gudstjänster per år
  • Informerar om Equmeniakyrkans och Diakonias internationella arbete i Abra
  • Arrangerar samlingar där människor får lära sig mer om internationella frågor och om vägar till engagemang
  • Initierar insamlingar till olika ändamål
  • Synliggör internationella frågor i kyrkans verksamheter