Diakonia och Equmeniakyrkans internationella mission, stöder och
samarbetar Abrahamsbergskyrkan med.

 

Här kommer 3 länkar från tidigare samlingar/gudstjänster.

Möt Lena Ingelstam, ny direktor för biståndsorganisationen Diakonia. Från 19 nov 2020
https://www.youtube.com/watch?v=7Ytv6La4SMk

 

Gudstjänst. 2:a advent 2020. Predikan av Petter Jakobsson, rådgivare på Svenska Missionsrådet och pastor. Ledning Helena Höij.
https://www.youtube.com/watch?v=CXRa2PUEx-4

 

Gudstjänst 27 dec 2020. Medverkan av Kongomissionärerna Anne och Carl Sundberg.
https://www.youtube.com/watch?v=A_Fx9NWS8Mo&t=605s

 

Kommande samling.
Onsdag 21 april 13.00 Mitt på dagen träff. Hälsa för alla i Kongo idag och i ett historiskt perspektiv. Ingegerd Rahm, missionärsbarn och pensionerad distriktsläkare, Skärblacka.

Länk kommer senare.