Helena Eriksson är ny diakon i Abrahamsbergskyrkan!
Hon börjar arbeta på halvtid 1 mars. Hon hälsas välkommen i den digitala gudstjänsten 14 mars.
Helena är utbildad diakon från Bromma folkhögskola och är nu ute i Vägledningsåret inom
Equmeniakyrkan. Helena arbetar även till sista augusti i Älvsjökyrkan. Från september kommer
Helena arbeta heltid i Abrahamsbergskyrkan.
I kommande församlingstidningen LIVET nr 1, kommer det finnas en längre intervju med Helena.
Du får gärna ta kontakt med Helena för samtal, stöd och råd.
Hon nås via mail eller mobilnr. Se under rubriken Kontakt.

 

Helena Eriksson