Abrahamsbergskyrkan vill att livet ska vara hållbart. Nu och på sikt. Vi vill förvalta och utveckla det ansvar och de gåvor vi har fått.  Vi vill leva och verka hållbart på alla områden. Särskilt arbetar vi aktivt för
  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

För oss innebär det  att vi har tagit fram en hållbarhetspolicy som beskriver hur vi ser på vårt ansvar.

I praktiken arbetar vi med hållbarhet bl.a genom secondhandbutiken Reprisen och vi är en del av nätverket Kyrka för fairtrade.