Den nationella kampanjen “Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de
ensamkommande” vill se en omedelbar och human politisk lösning för alla
Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit
här i mer än ett år.
Equmeniakyrkan beslutade vid kyrkokonferensen att ställa sig bakom
kampanjen och styrelsen i Abrahamsbergskyrkan beslutade vid sitt möte i
maj 2020 att även Abrahamsbergskyrkan, som församling, också ställer sig
bakom detta upprop. Situationen för de ensamkommande är fortsatt svår
och genom att ställa oss bakom kampanjen bidrar vi som församling till
att ytterligare synliggöra vårt engagemang och stöd för dessa unga.

Det är också möjligt för medlemmar i församlingen att som privatpersoner
ställa sig bakom kampanjen.

Läs mer om kampanjen Håll ihop Sverige här:
https://flyktingamnesti.wordpress.com/
https://www.facebook.com/flyktingamnesti.se/