Den 28 februari predikar den ny valde biträdande kyrkoledaren i Abrahamsbergskyrkan. Han fick en presentation i senaste numret av församlingstidningen Livet. 

(Lyssna på predikan som Joakim Hagerius höll på Abrahamsbergskyrkans digitala kanal här!)

Det är inte helt lätt att få tag på Joakim Hagerius, nyvald biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Men några mail och lite krångel med telefonnummer senare har vi faktiskt kontakt. På många sätt har det nya uppdraget varit en rivstart för Joakim.

– Det har varit jätte­roligt, innehållsrikt och jättespännande!

Samtidigt har corona-pandemin satt sin tydliga prägel på arbetet. Det har för Joakims del inneburit digitala möten, många digitala möten.

– Jag har spenderat otaliga timmar framför datorn. Det har varit utmanade och inte helt optimalt att sätta sig in i ett nytt sammanhang och lära känna människor via en skärm.

Den nya kyrkoledartrion, som Joakim tillsammans med Lasse Svensson och Karin Wiborn nu utgör, har inte helt definierat sina olika roller. Mycket lutar dock åt att Joakims ansvarsområden kommer vara kontakten med de regionala kyrkoledarna, antagning och utbildning av nya pastorer och fortbildning av församlingsanställda.

Inför kyrkoledarvalet har det i rapporteringen stundtals beskrivits som att Joakim kommer tillbaka. Tillbaka till Equmeniakyr­kan efter många år som pastor i Saronkyrkan, en av Evangeliska frikyrkans (EFK) största församlingar. Tillbaka efter sin tid som opinionsredaktör för tidningen Dagen. Han vill dock nyansera bilden en aning.
– Absolut att jag kommer tillbaka i formell mening. Samtidigt har jag aldrig lämnat. Jag är ordi­nerad i Svenska Missions­kyrkan och har levt nära den och senare Equmeniakyrkan hela tiden.

Har hållit kontakt
Detta har främst skett i form av kontakt med kollegor i andra försam­lingar, vänner från tiden på pastorsutbildningen och som utbildare inom ramen för Equmeniakyrkans fortbildning av församlings­anställda.

Valet av de tre kyrkoledarna föregicks av en tidvis högröstad diskussion på sociala medier och i tidningarna Sändaren och Dagen. Joakim verkar ta diskussionerna med ro.

– Inför ett val blir konfliktlinjer ofta tydliga. Jag tror ingen var förvånad över den bredd som blev synlig inom Equmeniakyrkan. För mig och de andra kyrkoledarna gäller det att kunna härbärgera helheten, inte bara komma med ett perspektiv.

Just Equmeniakyrkans bredd ser Joakim som en av samfundets styrkor. Det och lokal förankring. Även om Equmeniakyrkan inte har så starka rötter än så vilar den på tre traditioner som funnits i Sverige väldigt länge. Många församlingar är välkända på orten där de verkar och den trovärdig­heten tycker Joakim att det är viktigt att slå vakt om.

Viktigt arbete med unga
När jag frågar honom vad han tar med sig från sin tid som pastor i EFK blir det först lite tyst. Sedan konstaterar han att han främst bär med sig erfarenheter från det lokala församlingsarbetet. En viktig lärdom därifrån kommer från församlingens verksamhet för unga vuxna.

– I unga vuxna-guds­tjänsterna hade vi möjlighet att ta ut svängarna ordentligt och experimentera. Det som föll i god jord tog vi sedan med oss till församlingens huvudgudstjänst.

Entreprenörsandan och vikten av att tänka innovativt är något som går igen även inom andra områden hos Joakim. Ett exempel är ordförandeskapet i Göteborgs Räddningsmission, en förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. De senaste fem-tio åren har på många sätt varit ett uppvaknande för många i kyrkan. Allt fler har insett att det offentliga samhället inte mäktar med de utmaningar som finns.

– Kyrkan är politisk. Det har den alltid varit. Det handlar i vissa fall om att vara profet och peka på bister och i andra fall att kavla upp ärmarna och göra en konkret insats.
Vill du höra mer av Joakim Hagerius är du välkommen på gudstjäns­ten den 28 februari i Abrahamsbergskyrkan.

Ida Hennerdal