På söndagens gudstjänst kommer valet att få lite extra plats.

Anders Mellbourn och Reetta Kemppainen leder oss.

Maria Öst sjunger. Varmt välkommen!