Gudstjänst med installation den 3 okt kl. 11.00

Hösten är här och vi har börjat samlas till gudstjänst i kyrksalen igen – vi hoppas att vi kan fortsätta så. Den 3 oktober är du särskilt välkommen att närvara vid gudstjänsten, då Helena Eriksson, diakon, installeras till tjänst i Abrahamsbergskyrkan av Regional kyrkoledare Jenny Dobers. Vid kyrkkaffet får vi hälsa Helena välkommen till församlingens gemenskap. Välkommen!
Ingrid Engback