Välkomna till gökotta!
Samling vid Bromma kyrkas klockstapel
torsdagen 18 maj kl.08.00
Arrangör: Bromma kyrka, Bromma församling
Präst: Åsa Andersson
Musiker: Stefan Nymark
Bromma kyrkokör medverkar