Kyrkornas globala vecka 2018 vill lyfta fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet.

söndag 18 november

Fira gudstjänst

11.00 Gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan

Predikan: Peter Träisk, Västerleds församling.

11.00 Gudstjänst i S:ta Birgitta kyrka

Predikan: Maria Öst, Abrahamsbergskyrkans församling.

tisdag 20 november

Bibelsamtal om kristet ickevåld

12.30 Veckomässa i S:ta Birgitta kyrka

13.00–14.30 Bibelsamtal i S:ta Birgitta kyrka med temat ”Att smaka på det som kommer” utifrån Annika Spaldes bok ”Ett annat rike”. Anita Elweskiöld.

onsdag 21 november

Hållbart förvaltarskap

13.00 – 14.30 Dagledigträff i Abrahamsbergskyrkan.

Samtal om tro och liv – hållbart förvaltarskap. Lasse Vallmoss.

torsdag 22 november

Hur gör vi skillnad?

19.00- 20.30 i Abrahamsbergskyrkan.

Hur gör vi skillnad? Samtal med Diakonias generalsekreterare Georg Andrén.

söndag 25 november

Fredsfest med Martin Schibbye

16.00-19.00 i Abrahamsbergskyrkan.

Fredsfest med föredrag av journalisten och Martin Luther King-pristagaren Martin Schibbye. Sång: Maria Almlöv. Gemensam middag.

OBS! Begränsat antal platser.

Anmälan till Västerleds församling via mejl: vasterled.forsamling@svenskakyrkan.se eller telefon: 08-445 96 10 senast onsdag 21 november.