Information gällande behandling av personuppgifter i Abrahamsbergskyrkans församling

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (eng. GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter personuppgiftslagen, PUL. Dataskyddsförordningen stärker skyddet för personuppgifter och nya rutiner behövs för hantering av personuppgifter.

Abrahamsbergskyrkans församling (omnämnd församlingen nedan) registrerar som organisation medlemskap, kyrkliga akter (dop, välsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i vår verksamhet.

Denna information gäller för dig som är eller skall bli medlem, delaktig i en kyrklig akt eller vara aktiv i församlingens verksamhet.

Dataskyddsförordningen artikel 9, punkt 2d ger församling laglig rätt att samla in personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade. Vi får inte lämna ut dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Församlingen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, lämna korrekt statistik och lämna ut information till den registrerade om utförda akter senare i livet. Vi kan komma att registrera kontaktuppgifter, födelsedata, personnummer, information om genomförd akt, information om deltagande i verksamhet, datum för medlemskap och om det sker genom dop eller flytt. Registreringen som medlem är även del att upprätthålla din rättighet till demokrati i församlingen. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan och vi kan komma att dela dina uppgifter med Equmeniakyrkan vilket innebär att du kan få direktinformation från det gemensamma arbetet.

Församlingen använder registerprogrammet Repet som uppfyller Dataskyddsförordningens krav på säkerhet och skydd. Det är bara församlingens utsedda personer som har tillgång till informationen. Vi använder personnummer för att upprätthålla kravet på att ha korrekta uppgifter och säker identifiering i vårt register enligt Dataskyddsförordningens direktiv.

Värt att veta:

 • Vi skyddar dina uppgifter och lämnar inte ut dem utan ditt samtycke.
 • Skyddet för dina personuppgifter har ökat i och med nya säkerhetsrutiner.
 • Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, ändra felaktiga uppgifter
  eller invända mot behandlingen.
 • Församlingens föreståndare och pastor har tillgång till dina uppgifter som medlem.
 • Uppgifter om medlemskap och kyrkliga akter lagras för all tid. Uppgifter om deltagande i verksamhet lagras så länge det kan behövas för kontroll av eventuella bidrag.
 • Statistik som lämnas ut innehåller inga personuppgifter.
 • Medlemslistor kommer endast att lämnas till medlemmar inom församlingen
 • Deltagarlistor skyddas och endast ansvariga ledare har tillgång till dem.
 • Vid förtroendeuppdrag behöver denna information kompletteras med ett samtycke för att genomföra publicering på hemsida.
 • Vårt samarbete med Bilda innebär att vi kan samla in personuppgifter som Bilda har ansvar för. Då ges särskild information om deras personuppgiftsbehandling.

När en medlem begär att få flytta till en ny församling kommer vi att överlämna uppgifter till den mottagande församlingen.

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingens kontaktperson för GDPR-frågor.

 

Kontaktperson
gdpr@abrahamsbergskyrkan.se

 

Dokument

Behandling av personuppgifter i samband med arrangemang

Samtycke Dataskyddsförordningen (Förtroendevalda och anställda)

Skyddspolicy personuppgifter

Samtyckesförfrågan digitala gudstjänster (Konfirmander)

 

 

Text att användas vid kommunikation från Kyrkan

Abrahamsbergskyrkans församling behandlar dina personuppgifter i enlighet med kraven i GDPR (Dataskyddsförordningen). Vi samlar endast in uppgifter som är relevanta för vår verksamhet och våra arrangemang. På https://abrahamsbergskyrkan.se/gdpr hittar du mer information om hur Abrahamsbergskyrkans församling behandlar personuppgifter samt kontaktuppgifter till församlingens kontaktperson för GDPR-frågor.