Styrelsen föreslår att kalla Ove Sommar som församlingsföreståndare och pastor i Abrahamsbergskyrkans församling. Han arbetar idag som pastor i Stuvstakyrkan och har tidigare bland annat arbetat med barn- och ungdomsfrågor inom Equmenia nationellt (SMU riks).

Ove kommer att predika i gudstjänsten kl. 11.00 den 18 juni. Då får vi också möjlighet att lära känna honom lite närmare i samband med kyrkfikat efteråt.