Det är med stor glädje styrelsen nu kan kalla till församlingsmöte för beslut om anställning av diakon!

Efter en lång process med flera annonsomgångar och ännu fler intervjuer finns äntligen ett förslag att anställa Helena Eriksson som diakon. Helena finns just nu i Älvsjökyrkan under vägledningsår och kommer att ordineras vid kyrkokonferensen i september 2021. Förslaget är att anställa henne på deltid fr.o.m. 1 mars med möjlighet till utökning upp till heltid fr.o.m. höstterminen.

Innan beslut kan fattas behöver församlingen få möjlighet att lära känna henne. Hon kommer därför att medverka i gudstjänsten den 7 februari och på kvällen samma dag finns möjlighet till ett samtal med henne för att lära känna henne lite bättre.

Följande tider och länkar är aktuella:
7 februari kl. 11.00    Gudstjänsten sänds på Abrahamsbergskyrkans youtubekanal
7 februari kl. 18.00    Samtal med Helena på den här Zoom-länken: https://zoom.us/j/91961309568?pwd=K252bHJIbmc5NFZpZS91UzhrdXRaQT09
11 februari kl. 19.00   Församlingsmöte på den här Zoom-länken: https://zoom.us/j/91528513669?pwd=akhzU0NKc2QvNk02SzNzZlFXTTlJZz09

Förslag till dagordning för församlingsmötet:
1.      Mötets öppnande
2.      Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, justerare
3.      Fastställande av dagordning
4.      Beslut om anställning av diakon
5.      Samtal inför budgetförslag till årsmötet ang. renovering av toaletterna under trappan i foajén på nedre plan
6.      Meddelande om möjligheterna till kyrkfika via Zoom
7.      Övriga frågor
8.      Avslutning