Torsdag 14 maj kl. 19.00

Församlingsmötet kommer att genomföras som ett video-möte via Zoom. Det bästa och lättaste är att använda en dator med internet. Datorn behöver inte ha en kamera, men tillgång till internet är ett måste. Om du har internet till din smartphone räknas det som en dator.

Om du inte har en dator med internet kan du vara med genom att ringa in till mötet med en telefon.

Om du har en dator med internet klickar du på den här länken för att komma in i mötet:

https://zoom.us/j/91886174961?pwd=T2hGeFRja2l5dTF2U0JqSlFDR1VwQT09

 

Om du ringer från en telefon börjar du med att slå följande telefonnummer:

08 505 397 28

Speakerrösten är på engelska och den frågar efter Meeting ID och Password. Knappa in ett i taget och avsluta med #.

Meeting ID: 918 8617 4961

Password: 734482

 

Vi kommer att sätta igång motet 18.45, så var gärna ute i god tid för att vara säker på att tekniken fungerar när kl. är 19 och vi vill börja församlingsmötet. Om du har svårt att komma in i mötet går det bra att ringa Daniel Åkerman på tfn 076 171 38 62 för support.

 

Eftersom det är nytt och ovant med digitalt församlingsmöte kommer dagordningen att vara fast och det finns inga möjligheter att lyfta några övriga frågor denna gång.

 1. Inledning och öppnande
 2. Val av funktionärer vid församlingsmötet
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Justerare
 3. Information:
  1. Rekrytering
  2. Kyrkokonferensen
  3. Inför sommaren
  4. Samlingshelgen
 4. Beslut:
  1. Solceller på kyrkans tak – information inför beslutet finns nedan
 5. Avslutning

Välkommen på församlingsmöte på nytt sätt!

Styrelsen 

 

Solceller på kyrkan för hållbarhet och besparing

Med styrelsens och några medlemmars stöd har en grupp arbetat fram ett förslag till solcellsinstallation på kyrkans låga tak. Utifrån 3 offerter har gruppen fastnat för att föreslå en av dessa, och nu har styrelsen beslutat att ta upp detta förslag på ett församlingsmöte.

Vi anser inte att offert eller beskrivning av förslaget skall läggas ut här på hemsidan, men vi uppmanar dig som är intresserad av att läsa mer och dig som har synpunkter och frågor att kontakta någon av medlemmarna i gruppen. Då kan du få hela förslaget e-postat till dig.

Vi hoppas att detta förslag får gehör i ett kommande församlingsmöte, det ger lägre energikostnad på sikt, och blir då även en del i församlingens arbete på hållbarhet.

Lars Axelsson, 070 986 05 57, lars.p.axelsson@gmail.com

Rolf Ingelstam, 070 347 47 80, rolf@ingelstam.se

Kristian Martinson, 073 030 32 22, kristian.martinson@gmail.com