Torsdagen den 31 augusti kl. 18.30 träffas vi i kyrkan för att samtala om frågorna inför kyrkokonferensen, som sedan börjar söndagen 3 september. Syftet med församlingsmötet är att ge våra ombud möjlighet att på bästa sätt agera i enlighet med det vi som gemenskap tycker i de olika frågorna som tas upp för behandling i konferensen. Handlingarna hittar du här: https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/handlingar/

Vid nästa års kyrkokonferens är det val av kyrkoledare. Lasse Svensson har då varit kyrkoledare i 12 år och är därför inte möjlig att välja om. En av motionerna behandlar en del av den demokratiska processen i samband med kyrkoledarval, vilket gör att frågan om hur det ska ske och kanske också frågan om ifall det är bra med tre och ska fortsätta att vara så, kan komma att diskuteras. Tänk gärna till även om det i förväg och skicka med våra ombud kloka inspel.

Eftersom den här kallelsen kommer lite sent kommer inga andra frågor att tas upp som övriga frågor, utan samtalet kommer enbart att gälla kyrkokonferensen och de frågor som hanteras där.

Välkommen!