Församlingsmöte söndagen den 19 maj eftergudstjänsten med diskussion inför kyrkokonferensen, församlingens ekonomi och information om rekrytering av ny pastor/diakon med inriktning på barn- och unga.
Extra församlingsmöte tisdagen den 28 maj för beslut om att kalla pastor/diakon med inriktning på barn- och unga.
 
*
Församlingsmöte nu på söndag den 19 maj efter gudstjänsten där vi får diskutera frågor inför kyrkokonferensen, församlingens ekonomi och får information om processen kring ny ungdomspastor/diakon.

Det är församlingsstyrelsens förhoppning att inom kort kunna presentera ett förslag på ny pastor/diakon med inriktning på barn-och unga och styrelsen kallar därför till ett extra församlingsmöte tisdagen den 28 maj kl 19 för beslut om vi kan kalla en person till församlingen.

Mer info om kyrkokonferensen finns här:  https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens/kyrkokonferens-2019/

Väl mött!

/Styrelsen