Vad är Abrahamsbergskyrkan?

Abrahamsbergskyrkan är både en kyrkolokal och en församling. I kyrkans lokaler ordnas det olika aktiviteter under veckan. För barn och ungdom, daglediga, musik och sångintresserade. På söndagar och på helgdagar firas det gudstjänster som alla är välkomna till.

Församlingen består av personer som har valt att vara medlemmar. Idag är det ca 340 församlingsmedlemmar. Församlingen är öppen för alla att vara med så mycket som man själv vill.

Abrahamsbergskyrkans församling har många som är församlingens ”vänner” som finns med i verksamheten utan att vara medlemmar. Alla ska känna sig lika välkommen! Församlingen möts i kyrkan för gemenskap med varandra och för att möta Gud. Inspireras av Jesus, bibelns berättelser, få hjälp att tolka de berättelserna. I mötet med andra sökande och troende får vi hjälp att också tolka våra egna liv och vår tro kan få växa och utvecklas i en kristen gemenskap. När vi möts som församling, blir det ett stöd att få vara med och göra skillnad för mig, för oss, för vår stad och för vår värld.

Abrahamsbergskyrkans församling har sina rötter och ursprung i Svenska Missionsförbundet. Idag är församlingen ansluten till kyrkosamfundet Equmeniakyrkan.