Församlingsmöte den 15 maj efter gudstjänsten

Med anledning av planer på ett nytt avloppssystem till Koviken så kallas till ett extra församlingsmöte söndag den 15 maj efter gudstjänsten.
Välkommen!