En dag om diakoni för Region Stockholms alla församlingar 2 okt
Vi får inspireras för diakoni den 2 oktober kl 10.00-16.00 i Abrahamsbergskyrkan. Sociala missionens nya verksamhetschef Elaine Lindblom kommer att medverka och Regional kyrkoledare Jenny Dobers m.fl. Vi kommer få lyssna till berättelser från ett antal församlingar som står i nya diakonala initiativ och Abrahamsbergskyrkan bidrar med Reprisen. Anmäl dig på Equmeniakyrkan.se/Stockholm.

Diakonala rådet genom Inga-Lill Schönning