Mitt på dagen träffar i Abra

Varje onsdag (under terminerna) kl.13.00, träffas daglediga för att vara med om 1½ timmes gemenskap med varierande program.

Det kan vara föredrag, musik, allsång, poesi, m.m.

Träffen inleds med kort andakt och fika, innan dagens program tar vid. Samlingarna är populära och samlar 25-50 besökare. Träffarna ordnas av Abrahamsbergskyrkans RPG grupp. RPG står för Riksförbundet Pensionärs Gemenskap och är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om människan utifrån kristna värderingar. Alla är välkomna, medlem och inte medlem i RPG, pensionär eller du som är ledig på dagtid.

 

 

Program VT 2019

Januari                                                                                                                                                                                    

16 Onsdag 13.00 Vad händer i Kuba?  Lasse Vallmoss ger oss sina intryck från en resa i dec. 2018.                                     

23 Onsdag 13.00 Det är en skyldighet att hålla glädjen vid liv! En stund med Hasse & Tages tankar och toner förmedlade av Anders Andersson, Annelie Korsfeldt och Robin Taubert.                   

30 Onsdag 13.00 Abra –Seniors årsmöte

Februari

6 Onsdag 13.00 Kvinnan som red över Himalaja. Margareta Höök-Wennfors berättar om sin mamma, missionären Elisabeth Höök.

13 Onsdag 13.00 Samtal om tro och liv med Lasse Vallmoss.

20 Onsdag 13.00 Ickevåld och fredskultur, personligt och politiskt om en lång resa med Margareta Ingelstam.                                                                                                                                               

Mars

1 Fredag   Obs. dagen! 13.00 Världsböndagen.                     Ekumenisk gudstjänst i S:ta Birgitta kyrka, Västerleds församling

6 Onsdag 13.00 Sopplunch med samtal omkring vår Hållbarhetspolicy  i Abra.

13 Onsdag 13.00 De kristnas situation i Mellanöstern. Göran Gunner berättar.

20 Onsdag 13.00 Konsten att vara invandrare –  anpassningsstrategier med Andrzej Olkiewicz.

27 Onsdag 13.00 Bistånd som gör skillnad. Helena Höij – Läkarmissionen

April

3 Onsdag 13.00 Sopplunch med önskepsalmer.

10 Onsdag 13.00 Vi är inbjudna till Café Ansgar, Västerleds församlingshem i Alvik.           

17 Onsdag 13.00 Samling i Stilla veckan. Lasse Vallmoss  ansv.

24 Onsdag 13.00 Att gå i beredda gärningar. Hans Lindén berättar om Gideoniternas arbete.

Maj         

8 Onsdag 13.00 Toscana, etrusker och runor, vad har de gemensamt? Birgitta Sjöberg berättar.                                

15 Onsdag 13.00 Vårvandring i vår närmiljö..                      

22 Onsdag.13.00 Boule och bulle. Våravslutning.  Sommaren med Abra-Senior:  Kafé-träff  3 juli kl.13.00 och Kovikendagen  21 aug. kl. 12.00.  En dagsresa planeras till Lasse V-s koloniträdgård i Uppsala den 11 sept.