Mitt på dagen träffar i Abrahamsbergskyrkan Bromma

Varje onsdag kl. 13:00 (under terminerna) träffas daglediga för att vara med om 1½ timmes gemenskap med varierande program. Det kan vara föredrag, musik, allsång, poesi, med mera – eller ibland en utflykt. Träffarna inleds med en kort andakt och fika – och i många fall av även en kort stunds musik för reflektion och samling före det. Lista över planerade program per datum finns nedan. De ordnas av Abrahamsbergskyrkans Seniorer (AbraSenior) och är populära, med 25–50 deltagare varje gång. 

Adress och ingång till den lokal som AbraSenior använder för mitt på dagen träffarna är Bävervägen 45 (se ”Hitta till oss”), backen upp till andra sidan av kyrkobyggnaden och första ingången till höger. För den som kommer med bil finns parkeringsplatser normalt vid uppfarten men också högst upp i nivå med entrén utan trappor.

Alla som kan är välkomna att delta i mitt på dagen träffarna, medlem och inte medlem.

Läs mer om AbraSenior

September

6 Onsdag 13.00 AbraSeniors första mitt-på-dagen-träff för hösten – på fritidsgården Koviken, Lovön, Ekerö. Ta med egen matsäck! Samåkning från Abrahamsbergskyrkan kyrkan kl. 12.30.

13 Onsdag 13.00 Lyssnandets konst – Anders Jonåker, Församlingsutvecklare i Equmeniakyrkans Region Stockholm.

20 Onsdag 13.00 Vallonerna i Sverige: Varifrån de kom och vad de gjorde här – Stig Geber, Sällskapet Vallonättlingars forskargrupp, Stockholm.

23-24 Lördag 09:30–15:30 och söndag 11:00 Abrahamsbergskyrkans samlingshelg – för att mötas i alla åldrar och tillsammans starta upp hösten. Lördagen vid fritidsgården Koviken på Lovön, Ekerö, och söndagen i kyrkan i Abrahamsberg, Bromma. För innehåll och program, se församlingens hemsida www.abrahamsbergskyrkan.se

27 Onsdag 13.00 Drömmar om liv i program med visa och musikal – Erik Ström och Jan-Erik Sandvik, kyrko/konsertsångare och pianist.

Oktober

4 Onsdag 13.00 Hälsosamt åldrande med fokus på fysisk aktivitet – Elisabeth Rydwik, docent och universitetslektor i fysioterapi och neurobiologi, Karolinska Institutet, Solna.

11 Onsdag 13.00 Ack, Europa – Anders Mellbourn, statsvetare, erfaren tidningsman och redaktör, Bromma, Stockholm. 

12 Torsdag Obs! 13.00 Distriktsdag för RPG Stockholm/Gotland – Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm.

18 Torsdag 13:00 Höstdikter – ta med din favorithöstdikt.

25 Onsdag 13.00 Nåsbor for till Jerusalem för att möta Jesus. Funderingar om vad som hände utifrån Selma Lagerlöfs bok ”Jerusalem” – Eva Cronsioe, präst och boende i Nås.

November

1 Onsdag 13:00 Öppen Onsdag” – Gemenskap, samtal och inspiration för framtiden.

8 Onsdag 13:00 Allhelgonadagsmusik – Helena Bäckman och Malin Axelsson, musiker, Abrahamsbergskyrkan, Bromma.

15 Onsdag 13:00 Tankar om tron i Livet – Helena Eriksson, diakon, Abrahamsbergskyrkan, Bromma.

22 Onsdag 13:00 Samling i Kyrkornas Globala vecka – Abrahamsbergskyrkan och Västerleds Församling, Bromma.

29 Onsdag 13:00 Allsång i Advent – Helena Eriksson och Ingrid Engback, Abrahamsbergskyrkan, Bromma.

December

6 Onsdag 13:00 Naturen som resonansyta – Marianne Ekedal, pastor och författare, Sollentuna.

13 Onsdag 15:00 Obs! Luciafirande – musikledare Helena Bäckman, Abrahamsbergskyrkan, Bromma. 

============================

Jag önskar få info om AbraSenior

(Ett bekräftelsebrev kommer att skickas till nedanstående e-postadress)