Mitt på dagen träffar i Abrahamsbergskyrkan Bromma

Varje onsdag kl. 13:00 (under terminerna) träffas daglediga för att vara med om 1½ timmes gemenskap med varierande program. Det kan vara föredrag, musik, allsång, poesi, med mera – eller ibland en utflykt. Träffarna inleds med en kort andakt och fika – och i många fall av även en kort stunds musik för reflektion och samling före det. Lista över planerade program per datum finns nedan. De ordnas av Abrahamsbergskyrkans Seniorer (AbraSenior) och är populära, med 25–50 deltagare varje gång. 

Adress och ingång till den lokal som AbraSenior använder för mitt på dagen träffarna är Bävervägen 45 (se ”Hitta till oss”), backen upp till andra sidan av kyrkobyggnaden och första ingången till höger. För den som kommer med bil finns parkeringsplatser normalt vid uppfarten men också högst upp i nivå med entrén utan trappor.

Alla som kan är välkomna att delta i mitt på dagen träffarna, medlem och inte medlem.

Läs mer om AbraSenior

Januari

11 Onsdag 13.00 Skydda din viktiga information! Elina Lyckeborg , Myndigheten för säkerhet och beredskap(MSB)                                                                                                    

18 Onsdag 13.00 Bibelns kvinnor – Ester Kazen, pastor i   Immanuelskyrkan, Stockholm.

25 Onsdag 13.00 Abra Seniors årsmöte

 Februari

 1 Onsdag 13.00 Får jag lämna några blommor”En liten berättelse om Nils Ferlin och Lillebror Söderlund.Ingemar Eliasson, tidigare politiker , landshövding i Värmland och riksmarskalk , Drottningholm

8 Onsdag 13.00 Samtal om tron i livet Lars Ingelstam, professor eremitus, forskare och författare, Bromma

15 Onsdag 13:00 Vart är vi på väg? Resandet förr, idag och i framtiden. Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket, gästprofessor Linköpings universitet och ordf. Samhällsbyggnad Ingengörsvetenskapsakademin

 22 Onsdag 13.00 Musikens språk nr lllBengt Lundin,professor i musikteori, tonsättare mm, Göteborgs universitet.

Mars

3 OBS! Fredag 14:00 Världsböndagen – Ekumenisk samling i Kyrkan vid Brommaplan. OBS! Kl 14.00!

 8 Onsdag 13:00 Sex kvinnor som förändrade världen –      Birgit Friggebo, tidigare politiker, innehsft ministerposter.

15 Onsdag 13:00 :En visa för själen – Stefan Jämtbäck, musikmakare och ordbrukare musicerar

22 Onsdag 13.00 Tankar om tron i livetHelena Eriksson, diakon i Abrahamsbergskyrkan

29 Onsdag 13.00 Mäster och trädgårdskvinnornaframgångar och kriser i Hässelby –  Bernt Sehlstedt, redaktör och författare , Vällingby

 April

5 Onsdag 13:00 Nattvardsandakt i Stilla veckan

 12 Onsdag 13:00 Brommas utveckling via broarnas tillkomst, – Inger Larsson, Bromma hembygdsförening

19 Onsdag 13:00 Seniorer i rörelse

 26 Onsdag 13:00 Nåsbor for till Jerusalem för att möta Jesus- Vad hände? – Eva Cronsioe, präst, boende i Nås, funderar kring  berättelsenom de 37 Nåsbor som for iväg enligt Selma Lagerlövs `Jerusalem´.

MAJ

3 Onsdag 13:00  “Sköna Maj välkommen!” – Allsång tillsammans med Ingrid Engback och Helena Bäckman m fl

  10 Onsdag 13:00 “Efter 38 år som pastor -högt och lågt och några sånger”  Svante Zettergren kåserar och sjunger.

17 Onsdag 13:00 Kyrksjöns fågelliv – vandring med Samling Snorrevägen. Medtag eget fika!

24 Onsdag 13:00 Program meddelas senare!

31 Onsdag 13:00 Boule och Bulle – Våravslutning

============================

Jag önskar få info om AbraSenior

(Ett bekräftelsebrev kommer att skickas till nedanstående e-postadress)