Mitt på dagen träffar i Abrahamsbergskyrkan Bromma

Varje onsdag kl. 13:00 (under terminerna) träffas daglediga för att vara med om 1½ timmes gemenskap med varierande program. Det kan vara föredrag, musik, allsång, poesi, med mera – eller ibland en utflykt. Träffarna inleds med en kort andakt och fika – och i många fall av även en kort stunds musik för reflektion och samling före det. Lista över planerade program per datum finns nedan. De ordnas av Abrahamsbergskyrkans Seniorer (AbraSenior) och är populära, med 25–50 deltagare varje gång. 

Adress och ingång till den lokal som AbraSenior använder för mitt på dagen träffarna är Bävervägen 45 (se ”Hitta till oss”), backen upp till andra sidan av kyrkobyggnaden och första ingången till höger. För den som kommer med bil finns parkeringsplatser normalt vid uppfarten men också högst upp i nivå med entrén utan trappor.

Alla som kan är välkomna att delta i mitt på dagen träffarna, medlem och inte medlem.

Läs mer om AbraSenior

September
3–4 Lördag 09:30–15:30 och söndag 11:00 Abrahamsbergskyrkans samlingshelg – för att
mötas och tillsammans starta upp hösten. Lördagen vid fritidsgården Koviken på Lovön,
Ekerö, och söndagen kyrkan i Abrahamsberg, Bromma. För innehåll och program, se
Samlingshelg – Abrahamsbergskyrkan

7 Onsdag 13.00 AbraSeniors första mitt-på-dagen-träff för hösten – på fritidsgården
Koviken. Helena Eriksson, diakon i Abrahamsbergskyrkan inleder. Ta med egen matsäck!

14 Onsdag 13.00 Tankar efter ett val – Anders Mellbourn, Bromma, Stockholm.

21 Onsdag 08.30 – ca 18:00 Bussresa till Rademachersmedjorna i Eskilstuna – ”en plats
där hantverk och tradition hålls vid liv”. Start och avslut på Brommaplan i Stockholm.
Lunch och guidning i smedjorna, och ett gott fikastopp på hemvägen vid ”Kakslottet” i
Taxinge för 380 kronor per person. Ev. frågor och anmälan före den 10 september2022
– till Gunbritt A-Thorson 0736-36 03 88, eller per epost britt_adolfsson@hotmail.com

28 Onsdag 13.00 Samtal om tron i livet

Oktober

5 Onsdag 13.00 ”O Store Gud” – ur kyrkosångare Einar Ekbergs sångskatt – Carina och
Oskar Olofsson, Västerleds Församling, Bromma.

12 Onsdag 13.00 I nyhetsflödets mitt – Sune Agazzi (tidigare Lindgren), Bromma, tidigare redaktör på Rapport.

13 Torsdag 13:00 RPGs (Riksförbundet PensionärsGemenskap) Distriktssamling i
Norrmalmskyrkan, Stockholm – Eva Cronsioe, präst, Suzanne Molin, sjukhuspastor,
Helena Bäckman, musiker och Olle Rosén, distriktsordförande m fl.

19 Onsdag 13.00 Dikter jag minns – Ta med din önskedikt!

26 Onsdag 13.00 Mina andliga mödrar, del II

November

2 Onsdag 13:00 New Original Temporarily Jazzband – under ledning av Johan
Wennlund.

9 Onsdag 13:00 I diplomatins tjänst: om mina år inom utrikesförvaltningen – Lars
Ronnås, Stockholm.

16 Onsdag 13:00 Klimatnödläget & Nätverket Preachers For Future (präster och
pastorer för framtid) – Lena Bergström, pastor och evangelist, Equmeniakyrkan,
Stockholmsregionen. Ingår i Kyrkornas Globala Vecka med Västerled församling.

23 Onsdag 13:00 Att bryta ensamheten – Bromma Stadsdelsförvaltning, Stockholm.
December

30 Onsdag 13:00 Fest med Allsång i Advent – Ingrid Engback m fl, Abrahamsbergskyrkan,
Bromma.

7 Onsdag 13:00 ”Seniorer + Smarta Telefoner = sant” – nytta, krav och poäng med dagens telefoner som personliga hjälpmedel och viktiga verktyg nu och i framtiden – Kerstin och Lennart Fosselius, SeniorNet Hässelby-Vällingby, Stockholm.

14 Onsdag 15:00 Obs! Luciafirande – musikledare Helena Bäckman,
Abrahamsbergskyrkan, Bromma.

============================

Jag önskar få info om AbraSenior

(Ett bekräftelsebrev kommer att skickas till nedanstående e-postadress)