Mitt på dagen träffar i Abrahamsbergskyrkan Bromma

Varje onsdag kl. 13:00 (under terminerna) träffas daglediga för att vara med om 1½ timmes gemenskap med varierande program. Det kan vara föredrag, musik, allsång, poesi, med mera – eller ibland en utflykt. Träffarna inleds med en kort andakt och fika – och i många fall av även en kort stunds musik för reflektion och samling före det. Lista över planerade program per datum finns nedan. De ordnas av Abrahamsbergskyrkans Seniorer (AbraSenior) och är populära, med 25–50 deltagare varje gång. 

Adress och ingång till den lokal som AbraSenior använder för mitt på dagen träffarna är Bävervägen 45 (se ”Hitta till oss”), backen upp till andra sidan av kyrkobyggnaden och första ingången till höger. För den som kommer med bil finns parkeringsplatser normalt vid uppfarten men också högst upp i nivå med entrén utan trappor.

Alla som kan är välkomna att delta i mitt på dagen träffarna, medlem och inte medlem.

Läs mer om AbraSenior

Höstprogram för Abrahamsbergskyrkans Seniorer (AbraSenior) 2021

November

3 Onsdag 13:00 Musik med viola och piano – Musikledare Helena Bäckman och Thore Kennestad, Abrahamsbergskyrkan.

10 Onsdag 13:00 Samtal om tron i livet – Lars Ingelstam ledare, Abrahamsbergskyrkan.

17 Onsdag 13:00 Seniorer i rörelse – samtal om program, visioner och framtid.

24 Onsdag 13:00 Jazz-surpris – Anders Wihk, frilansmusiker, arrangör och producent, Nacka.

December

 1 Onsdag 13:00 Min väg – Helena Eriksson, diakon i Abrahamsbergskyrkan.

 8 Onsdag 13:00 Allsång i Advent – Ingrid Engback och Thore Kennestad, sångare och musiker i Abrahamsbergskyrkan.

15 Onsdag 13:00 Inför julen – Ellen Holmqvist och ensemble åk 2, Musiklinjen Betel, Bromma Folkhögskola.

 Januari

12 Onsdag 13:00 Musikterapi för svårt sjuka barn – Lena Uggla, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna.

19 Onsdag 13:00 Samtal om tron i livet – Lasse Vallmoss ledare, pastor i Abrahamsbergskyrkan.

26 Onsdag 13:00 Årsmöte 2022 – Abrahamsbergskyrkans Seniorer (AbraSenior).

Februari

2 Onsdag 13:00 Samtal med barn – Petter Iwarsson, psykoterapeut och kurator, Stockholm.

9 Onsdag 13:00 Se program för mitt-på-dagen-träffen på hemsidan.

16 Onsdag 13:00 Vägen jag fann – från ateism till karismatiska möten och biståndsarbete – Ivar Lundgren, journalist, författare mm, Sollentuna.

23 Onsdag 13:00 Musikens språk III – Bengt Lundin, professor i musikteori, tonsättare mm, Göteborgs universitet.

Mars

2 Onsdag 13:00 Vandring i närområdet.

9 Onsdag 13:00 Seniorer i daglig rörelse – Gabriella Beckvid Henriksson, leg. sjukgymnast och idrottslärare, Bromma.

16 Onsdag 13:00 Vallonerna från 1600-talet och framåt – Suzanne Breitholtz, vallon-kännare och föreläsare mm, Norrtälje.

23 Onsdag 13:00 Psalm och visa i vårtid – Musikerna Britta Ingemarsdotter och Daniel Forsberg, Hässelby.

30 Onsdag 13:00 Se program för mitt-på-dagen-träffen på hemsidan.

April

6 Onsdag 13:00 Se program för mitt-på-dagen-träffen på hemsidan.

13 Onsdag 13:00 Samling med nattvard i stilla veckan.

============================

Jag önskar få info om AbraSenior

(Ett bekräftelsebrev kommer att skickas till nedanstående e-postadress)