I Abrahamsbergskyrkan har vi valt att kontrollera vaccinationsbevis hos
de som besöker våra gudstjänster. Detta för att kunna välkomna så många
som möjligt till gudstjänstens gemenskap. Vi uppmuntrar också alla att
sprida ut sig i kyrksalen och sitta med så stora avstånd som möjligt.

Efter gudstjänsten bjuder vi de flesta söndagar in till kyrkfika. Vi har
möblerat så glest som möjligt och med fyra platser vid varje bord. Allt
fika står framme på borden, så att onödigt mingel och trängsel undviks.

Det kan hända att ansvarig fikagrupp inte känner sig bekväma med att
anordna fika av olika skäl. Dessa söndagar finns det då inget fika och
vi får glädjas åt att ändå ha kunnat fira gudstjänst tillsammans.

Du som undrar något får gärna höra av dig till oss på mejl till
styrelsen@abrahamsbergskyrkan.se

Vaccinationsbevis hämtas på www.covidbevis.se och kan visas både digitalt och utskrivet på papper.
Obs! Ifyllt vaccinationskort från den som vaccinerade dig gäller inte som vaccinationsbevis.