Veckans andakt med bön och förbön. Från och med Abrahamsbergskyrkan.

 

Vill du skicka in ett böneämne? 

Vi läser en av kommande söndags kyrkoårstexter. Vi ber för aktuella förbönsämnen i församling, samhälle och i världen. Vi tar med Equmeniakyrkans förbönsämnen för veckan. Vi ber för allt detta på söndagarna när vi spelar in andakten och så läggs andakten ut i regel på tisdagar. På Facebook och på Youtube.

  Bön i coronatid
  Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation.
  Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra
  Hjälp oss att hjälpa och värna varandra,
  i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen.
  Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i behov av hjälp och stöd.
  Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga
  Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont
  Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen
  Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra.
  I Jesu namn Amen