Gudstjänst

Johannes döparens dag. Dem högstes profet. Digitalt. 11.00 Gudstjänst Gudstjänst med konfirmander och ledare

Gudstjänst

3:e söndagen efter trefaldighet. Förlorad och återfunnen. Digitalt. 11.00 Gudstjänst Predikan: Lasse Vallmoss Sång/Musik: Helena Bäckman

Gudstjänst

2:a söndagen efter trefaldighet. Kallelsen till Guds rike. Digitalt. 11.00 Gudstjänst Predikan:  Helena Eriksson Gudstjänstledning: Inga Johansson Sång: Ingrid Engback Organist: Jonas Eliasson