Gudstjänst

2:a söndagen i fastan. Den kämpande tron Digitalt. Insamling och förbön för Sverigearbetet inom Equmeniakyrkan Predikan: Kyrkoledare Joakim Hagerius Gudstjänstledning: Lasse Vallmoss Sång: Ida Hennerdal Organist: Markus Pilenvik 12.00 Samtal med Joakim via Zoom .

Mitt på dagen-träff

”Ett ord – en papperslapp” Nils Ferlin i ord och ton.  Digitalt Anders Andersson och Mats Nilsson.

Gudstjänst

Gudstjänst Digitalt. 1:a söndagen i fastan Prövningens stund Insamling och förbön för diakon- och pastorsutbildningen inom Equmeniakyrkan. Predikan: David Nilsson Gudstjänstledning: Sång: Ungdomskören Organist: Jonas Eliasson

Mitt på dagen-träff

Älska dig själv! Att träna med mål och mening. Erika Rosenbaum, personlig tränare, löp- och viktminskningscoach.

Gudstjänst

Fastlagssöndagen. Kärlekens väg Digitalt. Predikan: Lasse Vallmoss Gudstjänstledning: Marie-Anne Flemström Sång: Organist: Jonas Eliasson

Gudstjänst med nattvard

Kyndelsmässodagen.  Uppenbarelsens ljus. Digitalt. 11.00 Gudstjänst. Predikan: Lasse Vallmoss Gudstjänstledning: Organist: Markus Pilenvik

Mitt på dagen-träff

Populismen och de unga väljarna. Professor emiritus Erik Amnå, Örebro. Digitalt.