Pilgrimsvandring på Ekerö 6 juni
Vi vandrar tillsammans i en yttre och inre resa, ofta under tystnad och ibland i samtalsform.
Nationaldagen, måndag 6 juni 2022 kl. 10.00. Mötesplats: Träkvista torg på Ekerö. Det finns
bilparkering och hållplats för SL-bussar, bl.a. linje 177. Vi räknar med att avsluta vid startpunkten
cirka kl. 15.00.
Vi vandrar cirka 7 km på vägar och stigar i lättgången terräng. Ta med grova skor, vattenflaska och
egen matsäck till kaffepauser och lunch. Stav är alltid praktiskt och en av pilgrimens sju nycklar.
Vandringsledare: Ingegerd Danielson, Stigfinnare: Björn Danielson, Kaplan: Lasse Vallmoss.
Kontakt och anmälan senast 4 juni: familjen.danielson@gmail.com eller tel. 070-5294395.