Abrahamsbergskyrkans församling har ca 340 medlemmar och är en del av Equmeniakyrkan. Här finner du verksamhet för alla åldrar och vi välkomnar alla som vill till våra många olika aktiviteter, inte minst till gudstjänstlivet. 

Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs i en särskild förening, AbraUng, som har ett 30-tal ledare som arbetar på frivillig basis. Det finns barnkörer för alla åldrar, scout, samt tonår som sjunger i kör eller bara umgås. Vi har också ett återkommande konfirmationsläger.

Musik är en viktig del i verksamheten och här finns en rik tradition inom musiklivet. I församlingen finns resurser i form av personer med inriktning på bland annat sång, kör, blås, orgel och jazz. 

Vi söker nu två nya medarbetare, en pastor/diakon med inriktning mot barn och unga samt en musikledare. Tjänsternas omfattning (totalt 1,75 tjänster) och utformning kan styras av de sökandes intresse och kompetens och kan bestå av ledarvård, gudstjänstledning, förkunnelse, barnmusik, körverksamhet med ungdoms- och vuxenkör, samt instrumentalmusik. 

 

Vår vision:

Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas

Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld

Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya såväl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva omsorg

Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får undervisning

Pastor/diakon med inriktning mot barn, ungdom och unga familjer

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss för att utveckla och presentera en teologi som skapar mening och sammanhang. En teologi som blir relevant i vår samtid med dagens utmaningar.

Abrahamsbergskyrkans ungdomsverksamhet (AbraUng) kommer att vara ditt huvudsakliga arbets- och ansvarsområde.

Vi tror att du som söker tjänsten

 • vill bidra till att bygga församling
 • vill utveckla församlingens barn- och ungdomsarbete
 • är utbildad i teologi/diakoni och vill tillämpa den på vår samtid 
 • ger ledarvård (undervisning och uppmuntran)
 • är fokuserad på tonåringar och unga vuxna
 • tycker om att umgås med människor och har lätt att knyta kontakter
 • är förtrogen med och delar Abrahamsbergskyrkans församlings och Equmeniakyrkans värderingar 

Vi vill gärna att du deltar i församlingens övriga arbete med att

 • regelbundet medverka i gudstjänster med till exempel barnens stund, gudstjänstledning och förkunnelse.
 • fånga upp unga vuxna/unga familjer, inspirera till att vi kan starta söndagsskola
 • verka för att AbraUng och församlingen känns som en enhet

Vi hoppas att du söker dig till oss, så att vi kan samtala och diskutera vidare om på vilket sätt detta skulle kunna vara intressant för dig, med dina styrkor och förutsättningar – och du för oss!

Läs gärna mer på Abrahamsbergskyrkans och AbraUngs (Equmenia Abrahamsbergs) hemsidor för att få en bild av vår omfattande verksamhet

Tjänsten är placerad i Abrahamsbergskyrkans församling i Bromma, Stockholm. Vid behov kan vi hjälpa till med bostad. Tjänsten omfattar minst 50 procent, men tjänstegraden bestäms i samråd mellan dig och oss. Lönen är avtalsenlig. Du kommer att ingå i ett kollegium (team) med tre anställda.

 

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 30 september. Vi hoppas kunna börja med urval och intervjuer vecka 40. Vår förhoppning är att du kan tillträda så snart som möjligt.

Eftersom tjänsten innebär arbete bland barn kommer vi att begära utdrag ur polisens belastningsregister. 

Har du frågor?

Kontakta gärna Kristian Martinson, kristian.martinson@gmail.com, 073-030 32 22

eller församlingsföreståndare Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se, 0704-53 79 47

Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev till Kristian Martinson via e-post kristian.martinson@gmail.com

 

Välkommen att arbeta tillsammans med oss i Abrahamsbergskyrkan! 

Musikledare

Vi söker dig som vill bli navet i Abrahamsbergskyrkans musikverksamhet och som vill forma musiklivet till ett intressant erbjudande till människor i kyrkans omgivning att söka sig till vår församling. Utifrån församlingens många resurser har du möjlighet att forma en spännande och livfull musikverksamhet enligt dina musikaliska intressen. 

Vi söker dig som 

 • vill bidra till att bygga församling genom musik
 • vill vara körledare i någon eller några av kyrkans körer
 • stöttar och hjälper andra kör- och musikledare i församlingen
 • tar ansvar för att barn- och ungdomskör samt annan musikverksamhet för alla åldrar fortsätter att utvecklas
 • arbetar på att församlingens egna resurser uppmuntras till aktivt deltagande
 • har övergripande ansvar för musiklivet i gudstjänster och övrig verksamhet
 • har en musikutbildning eller motsvarande kompetens
 • är förtrogen med och delar Abrahamsbergskyrkans församlings och Equmeniakyrkans  värderingar

Vi vill gärna att du deltar i församlingens övriga arbete med att 

 • regelbundet medverka i gudstjänster med kör- och annan musikverksamhet.
 • medverka i konfirmationsarbetet och delta i konfirmationsläger

Vi hoppas att du söker dig till oss, så att vi kan samtala och diskutera vidare om på vilket sätt detta skulle kunna vara intressant för dig, med dina styrkor och förutsättningar – och du för oss!

Läs gärna mer på Abrahamsbergskyrkans och AbraUngs (Equmenia Abrahamsbergs) hemsidor för att få en bild av vår omfattande verksamhet

Tjänsten är placerad i Abrahamsbergskyrkans församling i Bromma, Stockholm. Vid behov kan vi hjälpa till med bostad. Tjänsten omfattar minst 50 procent, men tjänstegraden bestäms i samråd mellan dig och oss. Lönen är avtalsenlig. Du kommer att ingå i ett kollegium (team) med tre anställda.

 

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 30 september. Vi hoppas kunna börja med urval och intervjuer vecka 40. Vår förhoppning är att du kan tillträda så snart som möjligt.

Eftersom tjänsten innebär arbete bland barn kommer vi att begära utdrag ur polisens belastningsregister. 

Har du frågor?

Kontakta Kristian Martinson, kristian.martinson@gmail.com, 073-030 32 22 

eller församlingsföreståndare Lasse Vallmoss, lasse.vallmoss@abrahamsbergskyrkan.se, 0704- 53 79 47

Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev till Kristian Martinson, kristian.martinson@gmail.com

Välkommen att arbeta tillsammans med oss i Abrahamsbergskyrkan!