Välkommen till AbraUng

Abrahambergskyrkans ungdom bedriver verksamhet för barn och unga. Vi erbjuder olika former av aktiviteter: barn- och musikalkörer, ungdomskör, tweenies, bibelgrupper, scouting och tonår. Tillsammans med församlingen är vi engagerade i småbarnsmusik för de allra minsta samt återkommande Konfirmationsläger ute på vår fritidsgård Koviken, Lovö.

AbraUng är en förening knuten till andra organisationer exempelvis Equmenia och Scouterna.

För mer information om AbraUng och olika grupper. Läs mer här