Lasse Vallmoss avskedspredikar vid gudstjänsten kl. 11.00 den 29 januari 2023. I samband med kyrkfikat får församlingen och andra som vill delta möjlighet att tacka honom för de fem åren Lasse varit pastor i Abrahamsbergskyrkan. Välkommen att vara med!