Advent är den tid som löper från söndagen fyra veckor före jul till och med julaftons kväll. Som börjar första söndagen i advent, 28 november. Det är en förberedelseperiod inför julfirandet.  Ordet advent kommer från latinets adventus som betyder ”ankomst” och det man menar är förstås Jesus ankomst – alltså födelse – på juldagen.

Advent har aldrig varit någon viktig tradition i Sverige. Egentligen är det först på 1900-talet som intresset för adventsfirandet tagit fart och första advent blivit årets största kyrkogångsdag.
Numer märker man av adventstiden i Sverige främst i fönstren, på balkonger och i trädgårdar. Där adventsljusstakar, adventsstjärnor och olika ljusslingor lyser upp i mörka nov/dec.

”Vi tänder ett ljus, sen tänder vi två och sedan det tredje så gärna, och när vi tänt fyra, vad händer väl där? Jo, då tänder Gud en stjärna.”  Psalmer och Sånger nr 809.

“Adventsljusen tänder vi ett efter ett, en brinnande bön för sanning och rätt.
Det första ska lysa i mig djup härinne, bevara mitt hjärta och värma mitt sinne.
Det andra ska lysa för alla jag känner, att alla får plats och kan leva som vänner.
Det tredje ska lysa för alla som lider, som kämpar och drömmer om lyckliga tider.
Det fjärde ska lysa för marken och skogen, för luft och för hav och vår framtid på jorden.
Adventsljusen tänder vi ett efter ett, en brinnande bön för sanning och rätt.”

Adventsbön av Margareta Melin