Körlek för åldern 3–6 år. Torsdagar 16:45–17:30. Start v. 36.

Barnkören Abrakadabra för åldern 6–9 år. Torsdagar 18:00–18:45. Start v. 36.

Kören Singsalabim från åk 4. Torsdagar 19:00-20:00. Start v. 36

Ungdomskör, från åk 7. Fredagar jämna veckor 18:00-19:30, udda veckor 19:00-20:30. Start v.36.

Tonår från åk 7. Fredagar jämna veckor 19:30 Start v. 36.

Scout från 8 år. Onsdagar kl. 18:30–20:00. Start v. 36.

Bibelklubben 13+ från åk 7. Torsdagarna 29/9, 27/10, 24/11 samt 15/12, 19:00-20:30

 

Terminsutskick och infoblad till kylskåp eller anslagstavla

Betalningsinformation HT2022