Abrahamsbergskyrkans ungdom är en del av Equmenia. Tillsammans utgör vi Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation, vilken står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Kopplingen till Equmenia syns tydligt i vår logotyp. Ladda ner olika varianter av logotypen här nedan. Hur logotypen ska användas samt vilka färger och typsnitt som bör väljas i brev och affischer finns att läsa om i dokumentet Grafisk profil och plattformar för kommunikation.

 

  .

  .

  .