2021-01-24

Efter nya direktiv har vi nu beslutat att scoutverksamheten som startar våren 2021 sker på plats utanför Abrahamsbergskyrkan.

 

2020-11-01

På grund av de skärpta allmänna råden för Stockholms län med anledning av spridningen av coronaviruset har styrelsen för Abrahamsbergskyrkans Ungdom tyvärr behövt fatta beslut om att pausa viss av sin barn- och ungdomsverksamhet.

Under tiden de skärpta allmänna råden gäller kommer vi inte att bedriva någon scoutverksamhet eller någon tonårsverksamhet. Detta till stor del på grund av att verksamheterna är så pass ledartäta att vi har gjort bedömningen att de inte kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt just nu. Det kan också handla om att vissa deltagare i dessa grupper är födda innan 2005 och därför faller utanför den åldersgrupp som Folkhälsomyndigheten definierat som att de får fortsätta ha fritidsaktiviteter igång.

Under den här tiden kommer vi däremot att fortsätta bedriva barnkör och ungdomskör, så grupperna ”Körlek”, ”Abrakadabra” och ”Ungdomskören” kommer att fortsätta men med skärpta rutiner för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat innefattar dessa rutiner att ledarna för barn- och ungdomskörerna kommer skicka hem deltagare som uppvisar sjukdomssymtom.

Fortsatt får endast deltagare i och ledare för verksamhet i kyrkans lokaler vistas inomhus i samband med aktiviteten. Föräldrar, syskon med flera får gärna vänta utanför eller ta en promenad i Abrahamsberg.

Det är också fortsatt av yttersta vikt att man inte kommer till kyrkan med sjukdomssymtom, även milda, samt att man är noga med handhygienen.

 

Tack för att ni hjälper till att minska smittorisken och har förståelse för situationen.

 

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta oss på abraung@abrahamsbergskyrkan.se.

 

Ta hand om er så ses vi snart igen!

Styrelsen för Abrahamsbergskyrkans Ungdom.