Vill du bli scoutledare?

Är du van vid barn, att vara ledare och/eller friluftsliv? Vill du bli scoutledare? Till hösten kommer några av våra ledare att sluta. Vi kommer vara ett roligt och stabilt gäng som är kvar men skulle behöva bli lite fler. Prata med kårchefen Klara! Mail: scout@abrahamsbergskyrkan.se, fråga kollegiet för telefonnummer.