Abrahamsbergskyrkan har anmält sig till att vara med i Equmeniakyrkans kampanj för Klimatfasta. Årets fasta pågår mellan 6 mars och 20 april.

Kampanjens syfte:  ”Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.” https://equmeniakyrkan.se/klimatfasta-i-equmeniakyrkan/infor-klimatfastan

Det är en frivillig och uppmuntrande kampanj, som kan göra skillnad för klimatet.

Abrahamsbergskyrkan vill göra skillnad genom att uppmuntra till:

-att minska resandet, bl a genom att att samåka/kommunalåka.
-att uppmärksamma vår konsumtions miljöbelastning och uppmuntrar istället till inköp på second hand, återvinning och delande av varor/gåvor.
-att vi väljer klimatvänlig kost med inriktning på närproducerat, kravmärkt, Fairtrade och vegetariskt. -att de serveringar/kyrkkaffen vi har under fastan väljer sådan mat.

Att varje gudstjänst under fastan (start 10 mars) lyfter fram ett bibelord, en uppmaning och en bön, utifrån material som Equmeniakyrkan tagit fram

Att Morgonbön kring ljusgloben, tisdag fm, under fastan, använder fastematerialet från Equmeniakyrkan.

Vi uppmuntrar ABRA UNG att använda samma andaktsmaterial i samband med andakter i olika grupper, främst i Tonår och Tweenies.

 

Vi uppmuntrar Abra Senior att använda samma material i inledningen av sina mitt på dagen träffar.

Klimatfasta 2019

 

För kollegiet och styrelsen i Abrahamsbergskyrkan

Lasse Vallmoss