NÄR? Fredagen den 28 december klockan 13:00

VAR? Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45, Bromma

HUR? Knytkalas, tala om vid anmälan vad du tar med dig.

VAD? Program: Anmäl om du vill bedraga med något.

VEM? ALLA är välkomna! Anmäl dig till Gunbritt A-Thorson, tel 073-636 03 88 före 22 december.

PRIS? 50 kronor

VÄLKOMMEN!